TẠI SAO BẠN CHỌN CHÚNG TÔI ?

Chúng tôi:

- Có thể TV Meeting, giao dịch mail, tài liệu, sản phẩm giao hàng toàn bộ đối ứng bằng tiếng Nhật.

- Có nhiều nhân sự kỹ thuật cao, kinh nghiệm hơn 10 năm làm với khách hàng Nhật Bản, hiểu rõ văn hóa - cách làm việc với người Nhật.

- Có văn phòng đại diện và nhân viên onsite tại Nhật, có thể cử BSE onsite tại công ty khách hàng khi có nhu cầu.

- Có nhiều kinh nghiệm đối ứng các dự án offshore, trong đó có các dự án yêu cầu thực hiện các công đoạn cao như database design, deploy system, performance test,..

- Có thực tích làm các dự án từ công đoạn ban đầu là lấy yêu cầu của khách hàng cho đến khi triển khai và vận hành, thực tích là hệ thống TMS (Transport Management System) và GTS (GPS Tracking System).

Quy trình phát triển phần mềm


Năng lực đối ứng

JAVA/J2EE

JSP, Servlet, JSF, SWT, Swing, JNDI
Frameworks: Struts, Struts2, Spring, JSF, Primeface, Hibernate, MyBatis,...
Report: POI, Jasper report,...

Smartphone

Ojective-C, Cocoa/Cocoa Touch.
Android
Phone Gap, Titanium, Webkit
.NET compact framework, C#

C#, VB.NET, ASP.NET

.NET framework 2.0/3.0/3.5/4.0
WIN32 Native, Winform, WPF/WCF/WF, MFC
ASP, ASP.NET, ADO.NET, Crystal report
Encryption/decryption, AES 256

Database

DMBS: database back-end with JDBC, ODBC
Object to Relation Persistence development: JPA, Toplink, Hibernate, Nhibernate
DBMS: Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, SQLite, Postgres,...
Memcached,...
Session to database.
Database Architect

PHP, C/C++

EC-CUBE, PHPMVC, Zend technologies, Symfony, CakePhp,...
CMS: Joomla, Drupal, Wordpress
MVC design pattern development
C/C++ for window, linux.

Server

Application Server: Tomcat, WebSphere, JBoss, Jetty
Web Server: Apache, Nginx, Lighttpd, IIS,..
Balancing Web Server.
Others Server: NODE.JS (Sử dụng cho notifycation)

Tools & Utilities

Visual Studio 2003/2005/2008/2010, Eclipse, Netbean, Power Designer, Power Architect, MySQL Workbench, Photoshop, Dreamweaver, JBuilder, Crystal Report, Xcode,...
Version Control: Visual Source Safe, CVS, Subversion, Git,...
Bug Tracking Tool: Bug tracker, Redmine, eGroupware,...
Test tools: Web Stress, JMeter, JUnit, Selenium, Webtest, SEO toolkit,...

JavaScript

OOA/D, Patterns, UML, RUP, Agile
Service Oriented Architect (SOA)
Cryptography
JS framework: Jquery , Prototype, YahooUI, Ajax Pro, ExtJs, JqGrid, Google Chart,...


Dự án tiêu biểu

HỌC VÀ THI TIẾNG ANH

Mô tả: Hệ thống web và ứng dụng chạy trên smartphone cho phép người dùng có thể học và thi tiếng Anh online.
Ngôn ngữ lập trình: Java.
Framework: Struts 1.x, Strut 2.x, iOS SDK.
IDE: Eclipse, Xcode, MySQL WorkBench.
DB: MySQL, Sqlite
OS: Linux.
Công đoạn phụ trách: Thiết kế chi tiết / Lập trình / Kiểm chứng đơn thể / Kiểm chứng tích hợp / Cài đặt hệ thống / Kiểm chứng tốc độ, tải.
Độ lớn: 60 man months.

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Mô tả: Tạo các chức năng mới và customize hệ thống thương mại điện tử dựa trên framework của Nhật Bản là EC-CUBE (Open source E-Commerce).
Ngôn ngữ lập trình: PHP, Jquery, Google Analysis.
Framework: EC-CUBE.
IDE: Eclipse, MySQL WorkBench.
DB: MySQL, Postgres.
OS: Windows, Linux.
Công đoạn phụ trách: Thiết kế chi tiết / Lập trình / Kiểm chứng đơn thể / Kiểm chứng tích hợp / Cài đặt hệ thống.
Độ lớn: 24 man months.

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Mô tả: Hệ thống quản lý mua, bán, nhập xuất các thiết bị điện thoại.
Ngôn ngữ lập trình: Java.
Framework: Primeface + FW tự phát triển thêm.
IDE: Eclipse, MySQL WorkBench.
DB: MySQL.
OS: Windows.
Công đoạn phụ trách: Lập trình / Kiểm chứng đơn thể / Kiểm chứng tích hợp.
Độ lớn: 36 man months.

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Mô tả: Tạo HTML/CSS/JS tĩnh từ file PSD đã thiết kế, áp dụng thành trang tiếng Nhật Right-On.
Ngôn ngữ lập trình: HTML, CSS, JS.
IDE: Eclipse, Photoshop.
OS: Windows.
Công đoạn phụ trách: Lập trình / Kiểm chứng đơn thể trên tất cả các trình duyệt: IE7 trở lên, Chrome, Safari, Firefox trên 2 hệ điều hành là Mac và Window.
Độ lớn: 12 man months.

QUẢN LÝ VẬN TẢI

Mô tả: Hệ thống quản lý dành cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hàng hóa.
Ngôn ngữ lập trình: Java.
Framework: Struts 2.x, Jquery, Jqgrid.
IDE: Eclipse, PgAdmin.
DB: Postgres.
OS: Linux.
Công đoạn phụ trách: Lấy yêu cầu / Phân tích yêu cầu / Thiết kế hệ thống / Lập trình / Kiểm chứng đơn thể / Kiểm chứng tích hợp / Cài đặt hệ thống / Kiểm chứng tốc độ, tải / Triển khai / Bảo trì.
Độ lớn: 06 man months.

TÌM NGƯỜI GIÀ ĐI LẠC

Mô tả: Đây là phần mềm để các tình nguyện viên trong khu vực, theo dõi việc đi lại của những người bị bệnh mất trí nhớ có cầm iBeacon.
Ngôn ngữ lập trình: Objective C, PHP.
Framework: iOS SDK, CakePhp.
IDE: Xcode, Android Studio, Eclipse, MySQL Workbench.
Thiết bị dùng để kiểm chứng: Beacon.
DB: MySQL, Sqlite.
OS: iOS, Linux.
Công đoạn phụ trách: Phân tích yêu cầu / Thiết kế hệ thống / Lập trình / Kiểm chứng đơn thể / Kiểm chứng tích hợp / Cài đặt hệ thống / Triển Khai ứng dụng lên appstore.
Độ lớn: 06 man months.

QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN

Mô tả: Cho phép nhân viên điện lực có thể ghi nhận các thông số của các hộ gia đình.
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET.
IDE: Visual Studio 2008.
OS: Windows.
Công đoạn phụ trách: Lập trình / Kiểm chứng đơn thể.
Độ lớn: 03 man months.

HỆ THỐNG GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

Mô tả: Hệ thống giám sát trực quan thông tin vị trí, tốc độ, nhiên liệu xe theo thời gian thực. Hệ thống có chức năng cảnh báo quá tốc độ, dừng (pause) hoặc đỗ (stop) qua thời gian quy định, hay xe ra vào các vùng cần giám sát.
Ngôn ngữ lập trình: Java, PHP, JS,...
IDE: Eclipse, Xcode, Android Studio,...
OS: Windows, Linus, iOS, Android.
Công đoạn phụ trách: Lấy yêu cầu / Phân tích / Thiết kế hệ thống / Lập trình / Kiểm chứng đơn thể / Kiểm chứng tích hợp / Cài đặt hệ thống / Triển khai hệ thống.
Độ lớn: 126 man months.