Phần mềm hỗ trợ người cao tuổi

icon của ứng dụng trên appstore


Lần đầu tiên tại Nhật Bản, phần mềm xã hội hóa hỗ trợ tìm người cao tuổi ở Nhật được triển khai thử nghiệm,GSS vinh dự là công ty phụ trách kĩ thuật phát triển phần mềm này.

Đây là phần mềm để các tình nguyện viên trong khu vực, theo dõi việc đi lại của những người bị bệnh mất trí nhớ có cầm iBeacon. Khi đến gần những người mất trí nhớ có mang theo thiết bị iBeacon, trường hợp iPhone/iPad của người tình nguyện viên đã cài đặt phần mềm này, thì phần mềm sẽ thông báo là "Đã dò ra người cao tuổi mất trí nhớ gần đây". Người tình nguyện viên khi touch vào "Thông báo có ở tại nơi đây" thì phần mềm sẽ gửi vị trí hiện tại lên máy chủ quản lý. Những người trong gia đình login vào thì có thể thấy được "Vị trí hiện đang ở" của người bị mất trí nhớ đang được đăng ký trên bản đồ.

Lấy trọng tâm là tình nguyện viên khu vực và chính quyền địa phương, nó sẽ có ích cho việc tạo dựng "Cộng đồng mạng lưới an tâm" để bảo vệ những người cao tuổi mất trí nhớ trong cộng đồng.

1 bình luận

Bình luận